Mobirise website creator software

In de eerste sessie bekijken we wat de basisprincipes zijn van ‘instructional & Learning design’. Daarna bouw je zelf een scenario om een bestaande lesmaterialen om te bouwen tot digitale leerobjecten. Je maakt ook kennis met de auteursomgeving Xerte waarin je de leerobjecten zal bouwen.

Om een multimediaal leerobject te creëren moet je goed weten wat er mogelijk is met audio en video. In deze tweede sessie leer je audio-opnames maken, bewerken en delen. We bekijken ook hoe we het beste video kunnen beheren, bewerken, maken en insluiten.

In sessie 3 leggen we ons toe op de bestaande mogelijkheden binnen Xerte om onze leerobjecten interactiever te maken. We onderzoeken ook hoe we externe toepassingen kunnen integreren in ons leerobject en welke meerwaarde ze kunnen bieden.

Xerte Part 3: Wanna Play?

In de laatste sessie van de reeks gaan we eerst proberen om ons leerobject wat speelser en uitdagender te maken, bijvoorbeeld door elementen van gamification of (zelfgemaakte) educatieve spelletjes toe te voegen. Daarna werk je je leerobject af en kan je het publiceren. Tot slot ontdek je verschillende manieren om het afgewerkte product te delen met je leerlingen en/of de wereld.

Op het einde van deze Workshop heb je een multimediale blog in WordPress. Hiervoor gaan we stapsgewijs te werk. We creëren een blog en overlopen de belangrijkste instellingen. Daarna post je je eerste bericht. Dan voeg je afbeeldingen toe en sluit je audio en video te in. Als de blog operationeel is, gaan we na welke rol je cursisten zullen spelen op de blog. Zullen ze vooral reageren op jouw ‘posts’? Kunnen ze als auteur meeschrijven op de blog? Of krijgt elke cursist een eigen blog? En hoe kan je al die blogs dan aan elkaar linken zonder het overzicht te verliezen?

Je bent waarschijnlijk wel vertrouwd met de Google zoekmachine, maar in deze sessie gaan we na wat Google ons nog allemaal te bieden heeft. Welke mogelijkheden heeft Google Drive op het vlak van samenwerking? Hoe ontwerp je een Google formulier dat zichzelf verbetert? Is het moeilijk om een eigen website te bouwen met Google Sites? Op deze en andere vragen krijg je een antwoord in deze workshop.

In deze sessie leer je hoe je video’s op een eenvoudige manier kan beheren en delen. Dat betekent dat we eerst geschikte video’s moeten zoeken om ze dan eventueel te downloaden, te bewerken, te converteren, in te sluiten en/of af te spelen. Daarna voegen we interactiviteit toe aan bestaand videomateriaal en maken we zelf videomateriaal aan zoals een ‘tutorial’ of ‘instructional’ video. We bekijken ook even hoe cursisten zelf met video aan de slag kunnen gaan. Tot slot gaan we na wat online video ons te bieden heeft op het vlak van synchrone en asynchrone communicatie.

Interactieve toolkit voor in de klas

Hoe zorg ik ervoor dat mijn lessen interactiever worden? Een optie is om je leerlingen creatief aan het werk te zetten en daarvoor kijken we in deze workshop naar verschillende toepassingen van ‘digital storytelling’.
Een andere optie is om bijvoorbeeld je presentaties interactiever te maken door verschillende soorten vragen toe te voegen aan je dia’s of een ‘backchannel’ in te schakelen zodat er een parallelle conversatie ontstaat. Ook ‘Student Response Systemen’ en laagdrempelige toepassingen om te brainstormen of voorkennis te activeren maken het makkelijker om eenrichtingsverkeer te vermijden. De verschillende mogelijkheden zal je in deze sessie uitproberen.