Mobirise bootstrap builder

Welkom op de Taccle website 

Welcome to the Taccle website 

(Teachers' Aids on Creating Content for Learning Environments)
is ontstaan uit een door de EU gesubsidieerd Comenius multilateraal project.

Leeromgevingen bieden een ideaal platform om levenlang leren te stimuleren in zowel het leerplicht- als het volwassenenonderwijs. Het aanmaken van kwalitalief hoogstaande inhoud voor (persoonlijke) leeromgevingen is een vereiste voor een succesvol gebruik van e-leren. Het is belangrijk om leerkrachten op te leiden om dergelijk inhoud aan te maken. Dit is precies de hoofddoelstelling van ons project: leerkrachten helpen om hun eigen materiaal voor e-leren te maken.

(Teachers' Aids on Creating Content for Learning Environments)
is a EU funded Comenius multilateral project.

Learning environments offer excellent opportunities for stimulating lifelong learning in both compulsory and adult education. The creation of high quality content for (personal) learning environments is essential for the successful use of e-learning. It is important to train teachers how to create such content and this is the main aim of our project: helping teachers to develop their own e-learning materials.

Onze workshops / Our workshops

Campus D'Hek Landen

Hieronder vind je alle gebruikte materialen van de workshops en ook een heleboel nuttige links

Taccle Fano

Here you can find all the course materials and a bunch of interesting links

Taccle ROCWB

Hieronder vind je alle gebruikte materialen van de workshops en ook een heleboel nuttige links